У четвртак, 14. децембра 2017. године, заједно са тимом просветних саветника из Школске управе Ваљево, као саветник-спољни сарадник, учествовао сам у екстерној евалуацији Основне школе „Стеван Филиповић“ из Радаља. Том приликом сам, заједно са просветним саветником Kатарином Петровић, обишао Издвојено одељење у Mалом Радаљу (два комбинована одељења). У матичној школи, заједно са просветним саветником Ђоком Петровићем посетио сам један час предметне и један час разредне наставе.

Scroll to Top