У четвртак, 23. новембра 2017. године, заједно са тимом саветника из Школске управе Ваљево, као саветник-спољни сарадник, учествовао сам у екстерној евалуацији Основне музичке школе „Вук Караџић“ из Лознице. Том приликом сам, заједно са просветним саветницима Љиљаном Рељић, Катарином Петровић и Снежаном Јадрановић посетио часове флауте, хармонике, гитаре и корепетиције.

Scroll to Top