Екстерна евалуација

У среду, 11. октобра 2017. године, заједно са тимом саветника из Школске управе Ваљево, као саветник-спољни сарадник, учествовао сам у екстерној евалуацији Основне школе „Милан Муњас“ из Уба. Том приликом сам, заједно са просветним саветником Ђоком Петровићем, обишао издвојено одељење у Јошеви (два комбинована одељења). У матичној школи, заједно са просветним саветницима Ђоком Петровићем, Љиљаном Рељић, Катарином Петровић и Снежаном Јадрановић посетио сам два часа предметне и три часа разредне наставе.

Scroll to Top