Као члан Комисије за полагање испита за лиценцу, 23. фебруара 2016. године присуствовао сам провери оспособљености пет приправника за самостално обављање образовно-васпитног рада. Провера је реализована у Основној школи „Младост“ у Новом Београду.

Scroll to Top