У Основној школи у Дојевићу учествовао сам у реализацији пет онлајн семинара „Како до интерактивног софтвера у настави“ (од 19.02. до 24.03, од 20.02. до 24.03, од 26.02. до 31.03, од 27.02. до 31.03 и од 05.03. до 07.04.) и четири онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ (од 19.02. до 24.03, од 20.02. до 24.03, од 28.03. до 28.04. и од 28.03. до 28.04.)

Scroll to Top