Како до интерактивног софтвера у настави – Регионални центар за стручно усавршавање

У Лесковцу, на XXVII Зимским сусретима учитеља Републике Србије, 19. фебруара 2011. године, реализовао сам радионицу „Како до интерактивног софтвера у настави“. У изузетним условима, које нам је Друштво учитеља из Лесковца обезбедило у просторијама Регионалног центра за стручно усавршавање, изведене су две двосатне радионице, у којима су се учитељи упознали са начинима доласка до интерактивних софтвера, применљивих у настави.

Scroll to Top