Мултимедијална катедра

Развојним планом Основне школе „Јанко Веселиновић“ из Шапца предвиђено је да се једна од учионица претвори у мултимедијалну учионици у којој ће бити смештена и мултимедијална катедра. Био сам креатор ове мултимедијалне катедре, у којој су функционално повезани сви дидактички медији који ће се користити у реализацији наставног процеса. На свечаном отварању демонстрирао сам рад катедре и одржао предавање на тему „Веб портали у иновативним моделима наставе“.

Scroll to Top