Наставничко веће – предавања

На Наставничком већу, које је одржано у уторак 02. фебруара 2016. године, присуствовао сам предавањима „Дијагностика, превенција и отклањање узрока школског неуспеха“ (Александра Станковић и Весна Радић) и  „Допунска и додатна настава од куће“ (Зорица Лекић и Иван Негић).

Scroll to Top