На Учитељском факултету у Београду, у организацији Учитељског факултета и редакције часописа Иновације у настави, 14. новембра 2009. године, одржан је међународни научни скуп на тему „Иновације у основношколском образовању – вредновање“. Поводом 25 година постојања часописа Иновације у настави представљена је Библиографија овог часописа, чији су аутори др Ивица Радовановић, мр Вера Ж. Радовић и Александар Тадић. У пленарном делу говорили су: др Александар Јовановић, др Младен Вилотијевић, др Бошко Влаховић, др Недељко Трнавац, др Ивица Радовановић, др Биљана Требјешанин, др Мирослава Ристић и др Ана Вујовић. У петој сесији, Информациона технологија у образовању – могућности и ограничења, излагао сам на тему „Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва“.

Scroll to Top