У часопису Педагошка стварност 5.  септембра 2022. године објављен је мој оригинални научни рад „Утицај примене система за управљање учењем на постигнућа ученика у настави природе и друштва“. Рад може да се прочита на ОВОМ линку.

Scroll to Top