У хотелу „Палас“ у Београду, 14. и 15. јануара 2017. године учествовао сам у реализацији обуке за водитеље Обуке за смањење ризика од катастрофа. УНИЦЕФ Србија и Савез учитеља Републике Србије су успоставили сарадњу у циљу пружања подршке наставницима у интеграцији и реализацији активности које ће допринети унапређивању компетенција ученика од првог до четвртог разреда основне школе за смањење ризика од кризних ситуација и катастрофа. У оквиру ове сарадње ускоро ће започети реализација пројекта који ће омогућити да учитељи и ученици млађих разреда основне школе буду упознати са механизмима одређених природних појава и оснажени да адекватно реагују и примерено се понашају у ситуацијама када те појаве ремете или угрожавају свкодневни живот.

Scroll to Top