У Заводу за вредновање квалитета образовања и васпитања, у Београду, 27. новембра 2013, године, учествовао сам у обуци за водитеље за имплементацију стандарда за образовање одраслих. Планирано је да се изврши обука у 70 школа на територији Републике Србије.

Scroll to Top