Трећег дана завршног испита, као саветник-спољни сарадник, био сам ангажован у пратњи комбинованог теста на релацији Лозница-Ваљево. Овај посао рализовао сам у сарадњи са просветним саветником Ђоком Петровићем.

Scroll to Top