Примена информационо-комуникационих технологија у настави

У периоду од 28. до 29. јуна 2014. учествовао сам у реализацији обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“ (Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“) у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања из Београда.

Scroll to Top