ПРОЈЕКТИ

0
пројеката
0
сарадника
0
година континуитета
0 +
учесника

Преглед пројеката

5/5
 • 2022.

  Унапређивање система дигитализације у образовању, Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ. Улога: Дигитални ментор, координатор.

 • 2020-2023.

  Дигитална подршка наставној пракси за примену ИКТ-а у настави, Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ. Улога: Дигитални ментор.

 • 2020.

  Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Савез учитеља Републике Србије, УНИЦЕФ, Caritas Srbije. Улога: Реализатор обука.

 • 2019.

  Обука запослених у основним и средњим школама - развој дигиталних компетенција, Завод за унапређивање образовања и васпитања. Улога: реализатор обука.

 • 2018-2019.

  Програм стручног усавршавања – обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Удружење пословних жена Србије. Улога: аутор и реализатор програма.

 • 2018.

  Пилот – пројекат „2000 дигиталних учионица” – „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник – увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала”, Влада Републике Србије, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за унапређивање образовања и васпитања. Улога: Сертификовани водитељ, дигитални амбасадор.

 • 2018.

  Национална испитивања - вредновање исхода учења, Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања. Улога: Испитивач.

 • 2017-2019.

  Пилот-пројекат "Укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије" (ФинПис), Министарство просвете, науке и технолошког развоја и VISA CEMEA HOLDINGS LIMITED. Улога: Руководилац експертског и радно-пројектног тима, аутор е-обуке.

 • 2017.

  Пројекат „Обука за смањење ризика од катастрофа“, Савез учитеља Републике Србије и УНИЦЕФ. Улога: Реализатор обука за учитеље.

 • 2014.

  Пројекат ИПА 2011 „Подршка развоју људског капитала и истраживању – развој општег образовања и људског капитала“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд. Улога: Реализатор обуке „Примена информационо-комуникационих технологија у настави“.

 • 2011-2012.

  Пројекат „Развијање образовних стандарда за крај основног образовања одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. Улога: Стручни сарадник за дигиталну писменост.

 • 2011.

  Пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС, Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете. Улога: Локални координатор, трибина “Образовање за све”, Мали Зворник.

 • 2008-2010.

  Пројекат „Израда стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд. Улога: Члан Стручне комисије за израду стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника.

 • 2008.

  Образовни портал Едусофт, члан ауторског тима за Природу и друштво и Свет око нас, Београд.

 • 2006-2007.

  Веб портали у иновативним моделима наставе, Основна школа „Десанка Максимовић”, Улога: У сарадњи са тимом  Основне школе „Десанка Максимовић” из Челопека (Босна и Херцеговина, Република Српска) реализован пројекат Веб портали у иновативним моделима наставе одобрен  грантом Министарства просвјете Републике Српске, Челопек, Босна и Херцеговина, Република Српска.

 • 2006.

  Мултимедијална катедра, школски развојни план, Основна школа „Јанко Веселиновић”, Шабац.

Scroll to Top