У суботу 2. фебруара 2019. године, присуствовао сам обуци реализатора стручног усавршава у оквиру пројекта Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама. Присутним водитељима представио сам начин реализације другог дана обуке (онлајн дан). Програм је одобрен 17.01.2019. године од стране Министарства просвете и науке под бројем 610-00-02458/2018-07.

Scroll to Top