СКУПОВИ

0
научних скупова
0
стручних скупова
0
конференције
0 +
посетилаца

Преглед скупова

5/5
 1. Научни скуп „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме“, саопштење Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва, Учитељски факултет Београд у сарадњи са Педагошким факултетом у Марибору, Словенија и Вишом педагошком школом у Новом Сончу, Пољска, 14. новембар 2014.
 2. Научни скуп „Ка квалитетном базичном образовању и васпитању – стандарди и ефекти“, саопштење Систем за управљање учењем у настави природе и друштва, Учитељски факултет  Београд и редакција часописа Иновације у настави, Београд, 11. октобар 2013.
 3. Конференција „Техника и информатика у образовању“, саопштење Значај веб портала као извора електронског наставног материјала за припрему и реализацију наставе, Технички факултет Чачак,  Чачак, 2. јун 2012.
 4. Научни скуп „Иновације у основношколском образовању – вредновање“, саопштење Интерактивни електронски уџбеник у настави природе и друштва, Учитељски факултет и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 14. новембар 2009.
 5. Научни скуп „Дидактичко-методички аспекти промена у основношколском образовању“, саопштење Веб портали и образовање на даљину за припрему и реализацију наставе, Учитељски факултет Београд и Редакција часописа Иновације у настави, Београд, 30. мај 2007.
 1. Електронско учење и поучавање у савременој настави, Учитељски факултет Београд, наставно одељење Нови Пазар, 2018. година, предавање.
 2. Tрибинa "Информационо-комуникационе технологије у настави", Савез учитеља Републике Србије, 2017. година, излагање
 3. Нове технологије у образовању, Београд, 2017. година, излагање
 4. XXX Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије   2016. година, презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и поучавањем „Моја домовина део света“.
 5. XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, 2014. година, водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.
 6.  „Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих“, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, 2013. година,  водитељ обуке.  1  2  3  4  5
 7. XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, 2013. година,  водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.
 8. XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   2011. година, презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика.
 9. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, 2011. година, водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави.
 10. XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   2010. година, презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Интерактивни софтвер у настави математике.
 11. XXIII Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  2009. година, презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Образовни рачунарски софтвер „Мачвански округ”.
 12. IV Смотра стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе, Савез учитеља Републике Србије, Друштво учитеља Београда, Министарство просвете Србије, 2009. година, излагање на тему: Мултимедијални уџбеник у настави предмета од играчке до рачунара.
 13. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, 2009. година, предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе.
 14. XXII Сабор учитеља Србије, Удружени учитељи у пракси, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Новог Сада,   2008. година, презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Шта чини природу.
 15. XXII Сабор учитеља Србије, III Смотра стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе, 2008. година,  презентовање стваралаштва на републичкој смотри: Веб портали за припрему и реализацију наставе, представљање акредитованог програма стручног усавршавања запослених у настави, школска 2008/2009. година.
 16. XXI Сабор учитеља Србије, Савез учитеља Србије, Ивањица, 2007. година, водитељ тросатне радионице: Креирање веб порталa за припрему и реализацију наставе.
 17. XXIII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Лозница, 2007. година, предавање на тему: Моделовање веб порталa за реализацију наставе.
 18. XXII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Архимедес, Београд, 2006. година, предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацији наставе.
 1. Конференција Техника и информатика у образовању, Технички факултет Чачак, 2012.
 2. Конференција „Професионални развој запослених у образовању у Републици Србији“, Сремски Карловци, од 18. до 20. новембра 2008. године.
 3. Конференција „Професионални развој запослених у образовању – стандарди професије“, Сремски Карловци, од 27. до 29. новембра, 2007. године.
Scroll to Top