СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

0 +
посећених обука
0 +
реализованих обука
0 +
задовољних полазника
0
акредитованих програма

Акредитовани програми

 • Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

  Каталог 2022/2023, 2023/2024. и 2024/2025.

 • Како до интерактивног софтвера у настави

  Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. Каталог 2016/2017. и 2017/2018. Каталог 2012/2013. и 2013/2014. Каталог 2011/2012. (бр. 519, стр. 288) Каталог 2010/2011. (бр. 089, стр. 65)

 • Веб портали за припрему и реализацију наставе

  Каталог 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. Каталог 2016/2017. и 2017/2018. Каталог за 2014/2015. и 2015/2016. Каталог за 2012/2013. и 2013/2014. Каталог за 2010/2011. (бр. 129, стр. 92) Каталог за 2009/2010. (бр. 074, стр. 36) Каталог за 2008/209. (бр. 054, стр. 75)

 1. Обука за менторе "Унапређивање система дигитализације у образовању" (у истоименом пројекту), 20 бодова, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 16.9.2022.
 2. Обука и интегритет, неакредитован, Агенција за спречавање корупције, онлајн, 18.3.2022.
 3. Прати, процени и објективно оцени, К2, П3, 8 бодова, Доња Борина, 11.1.2022.       
 4. Чувајући природу чувамо себе - еколошко васпитање деце, К1, П3, 8 бодова, Доња Борина, 10.1.2022.      
 5. Примена ИКТ у настави физичког васпитања, компетенције за поучавање и учење, унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника, 26 бодова, онлајн, од 6.122021 до 31.12.2021.               
 6. Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода (К2, К3, П3, 8 бодова, Горњи Милановац, 12.09.2020.  
 7. Искористи час (К1, П3, 8 бодова), Доња Борина, 17.02.2020. 
 8. Школски електронски часопис у служби креативности ученика (К1, П1, 37 бодова), онлајн, 07.02.2020.       
 9. Обука за водитеље (ТОТ): Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода, Београд, 18. 01 2020.
 10. Интернет технологије у служби наставе (К1, П1, 20 бодова), Доња Борина, 12. 04. 2019.      
 11. Наставници на интернету, Београд, 27. 12. 2018.
 12. Знање без граница, Београд, 27. 12. 2018.
 13. Програм обуке за водитеље (ТТ): Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала (К1, К2, П1, 16 бодова), Београд, 19. 08. 2018.            
 14. Блог, Твитер и Фејсбук у настави (К2, П3: 30 бодова), Београд, 27. 06. 2018. 
 15. Програм обуке за водитеље - Дигитална учионица/Дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Београд, 19. и 20. мај 2018.
 16. Програм обуке водитеља за обуку наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења (24 бода), Београд, 22.03.2018.      
 17. Oбукa водитеља за обуке наставника основне школе I циклуса за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења, Београд, 20 и 21. март 2018.
 18. Обука запослених у образовању за примену хоризонталног учења и јачање капацитета саветника-спољних сарадника (К1, К2, К4, П2, 24 бода), Београд, 15. 12. 2017.     
 19. Вредновање васпитно-образовног процеса, Београд, Основна школа "Краљ Петар Први", 25. новембар 2017.
 20. Методе наставе и учења (Компетенције: 2; Приоритет: 1, 8 бодова), Радаљ, 04.11.2017.      
 21. Тренинг за тренере (Програм обуке стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа), 30. јун 2017. Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд
 22. Увођење приправника у посао - обука за менторе (Компетенције: 1; Приоритет: 2), Лесковац, 01. 04. 2017.             
 23. Стони тенис у мађим разредима основне школе (Компетенције: 1; Приоритет: 1; 8 бодова), Доња Борина, 24. 02. 2017.            
 24. Стручни скуп "Нoве технологије у образовању" (1 бод), Београд, 11. 02. 2017.           
 25. Обука за водитеље Обуке за смањење ризика од катастрофа, Београд, 14. и 15. јануар 2017.
 26. Школа отворена родитељима (Каталошки број: 142; Кoмпетенције: 4; Приоритет: 4, 8 бодова), Доња Борина, 12. 11. 2016.            
 27. Школа без насиља за основне школе (К3, П4, 24 бода), Доња Борина, 28. 06. 2016. 
 28. Музичка култура као подстицај учењу, психомоторном развоју и социјализацији. каталошки број 715, Компетенције 1, Приоритет 1, 8 бодова), Лозница, 25. 06. 2016.         
 29. Диференцирана настава (Kаталошки број 468, Компетенције 3, Приоритет 7, 8 бодова), Доња Борина, 03. фебруар 2016. 
 30. Допунска и додатна настава од куће (Каталошки број 357, Компетенције 2, Приоритет 10, 8 бодова), Доња Борина, 16. јануар 2016.            
 31. Трибина: Развој креативног и функционалног размишљања (НТЦ систем учења), Лозница, 25. 11. 2015.    
 32. Ефикасним учењем до бољих резултата (Каталошки број: 363, Компетенције 2, Приоритет 8, 8 бодова), Доња Борина, 17. 10. 2015.   
 33. Трибина "Превенција насиља - безбедност у школи и окружењу" (1 бод), Лозница, 18. 02. 2015.    
 34. Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Клет" (2 бода)
 35. Стручни скуп: Зашто је важно самовредновање ученица и ученика (1 бод), Лозница, 12. 02. 2015. 
 36. Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Нови Логос", Лозница, 30. 01. 2015.
 37. Усавршавање компетенција наставника за савремено праћење и вредновање постигнућа ученика, (16 бодова), Доња Борина, 24. и 25. 10. 2014.           
 38. Превентивни рад са родитељима. Обука наставника за изградњу подржавајуће атмосфере у одељењу са родном компонентом (6 бодова), Доња Борина, 25. 08. 2014.
 39. Примена информационо-комуникационих технологија у настави (16 сати), Београд, 21. и 22. 06. 2014.       
 40. Зимски сусрети учитеља "Јачање професионалних компетенција просветних радника" (8 бодова), Ваљево, 29. 03. 2014.            
 41. Азбука сарадње школе и породице (8 бодова) К3, П:4,7, Доња Борина, 01. 12. 2013.              
 42. Потврда о похађаној презентацији уџбеника Издавачке куће "Нови Логос", Лозница, 26. 11. 2013.
 43. Јачање капацитета наставника за васпитни рад (16 бодова) К4, П:1,6, Радаљ, 15. и 16. 11. 2013.
 44. Стручна трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова), Лозница, 07. 10. 2013. 
 45. Зимски сусрети учитеља Србије „Јачање професионалних компетенција просветних радника (8 бодова), Ниш, 16.03.2013.        
 46. Трибина „Законски оквир који регулише образовно-васпитни систем“ (6 бодова), Лозница, 12.03.2013.     
 47. Пракса и прописи (8 бодова), Доња Борина, 2012.     
 48. Интегрисана амбијентална настава (8 бодова), Доња Борина, 18. 11. 2012.  
 49. Педагошко-инструктивни рад у школи и предшколској установи (16 сати), Доња Борина, децембар 2011.
 50. Инклузија – како је приближити наставнику у редовној школи, (24 сата), Доња Борина, 18. и 19. 24. 08. 2011.         
 51. Дефицит пажње и хиперактивност деце (14 сати), Доња Борина, 27. мај 2011.           
 52. Образовање за опстанак, (16 сати), Доња Борина, 1. и 2. април 2011.              
 53. Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе (8 сати), Шабац, 19. 03. 2011. 
 54. Стручна трибина учитеља: Школа по мери сваког детета, кампања "Сви у школу, будућност за све" (3 сата), Мали Зворник, 17. март 2011. Координатор,
 55. Стручне трибине учитеља: Школа по мери сваког детета, (3 сата), Лозница, 20. 09. 2010.     
 56. Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, (8 сати), Лозница, 13. 03. 2010.            
 57. Уџбеник у настави почетног читања и писања, (8 сати), Лозница, 2010.          
 58. Специјализовани републички семинар за учитеље о настави математике у млађим разредима основне школе, (8 сати), Београд, 16. 01. 2010.               
 59. Организатори напретка у учењу, (8 сати), Ваљево, 2009.         
 60. Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, (16 сати), Београд, 03. и 04. 10. 2009.   
 61. Методички приступ обради школске књижевности у млађим разредима основне школе, (15 сати), Ваљево, 24. и 25. 04. 2009.     
 62. Подршка унапређивању образовно-васпитног рада и осавремењавању методологије рада у млађим разредима основне школе, (8 сати), Пожаревац, 15. 01. 2009.      
 63. XXIV Зимски сусрети учитеља Србије, потврда о учешћу на републичком стручном скупу (6 сати), Лозница, 23. 02. 2008.            
 64. Рад у комбинованом одељењу; Упознај и покрени – подршка развоја друштвености код ученика; Унапређивање наставе математике у нижим разредима основне школе, (3 сата), Лозница, 23. 02. 2008.    
 65. ХХIV специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати), Београд, 18. 01. 2008.          
 66. Одељењски старешина у савременој школи, (26 сати), Радаљ, од 12. до 14. 10. 2007.            
 67. Планирање и реализација наставе предмета Свет око нас и Природа и друштво, (6 сати), Лозница, 11. 01. 2007.   
 68. ХХIII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати), Београд, 18. 01. 2007.          
 69. ХХII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати), Београд, 14. 01. 2006.          
 70. Напредна учитељска пракса, (28 сати), Петница, 13. 10. 2006.              
 71. Методика наставе српског језика и књижевности, (8 сати), Београд, 09. 10. 2005.     
 72. ХХI специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, (8 сати), Београд 09. 02. 2005.           
 73. Умеће комуницирања, Учитељски факултет  Београд, 2004.
 74. Грађанско васпитање 1, 2 и 3 – Није издато уверење Љубовија, 2004.             
 75. Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду основне школе, (6 сати), Прњавор, 07. 12. 2003.        
 76. Израда школског програма и евалуација у образовању, (32 сата), Лозница, 2003.    
 77. Имплементација курикулума, (32 сата), Бела Црква, 2003.     
 78. Активно учење, Мали Зворник, од 18. до 20. 04. 2003.             
 1. Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, онлајн, 1.3.2023.
 2. Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект, онлајн, 22.2.2023.
 3. Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, онлајн, 6.2.2023.
 4. Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, онлајн, 29.12.2022.
 5. Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, онлајн, 29.12.2022.
 6. Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција, онлајн, 29.12.2022.
 7. Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја, онлајн, 22.12.2022.
 8. Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја, онлајн 12.12.2022.
 9. Менторски Зум састанак, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 30.11.2022.
 10. Координаторски Зум састанак, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 23.11.2022.
 11. Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект, онлајн, 22.11.2022.
 12. Координаторски Зум састанак, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 18.11.2022.
 13. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 14.11.2022.
 14. Координаторски Зум састанак, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 10.11.2022.
 15. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 9.11.2022.
 16. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 7.11.2022.
 17. Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, онлајн, 31.10.2022.
 18. Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција, онлајн, 31.10.2022.
 19. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 21.10.2022.
 20. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 19.10.2022.
 21. Састанак ментора и представника школа, Унапређивање система дигитализације у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања, УНИЦЕФ), 17.10.2022.
 22. Како до интерактивног софтвера у настави, онлајн, две реализације, 2021.
 23. Веб портали за припрему и реализацију наставе, онлајн, две реализације, 2021.
 24. Изазови и проблеми онлајн наставе, вебинар, Савез учитеља Републике Србије, 11. 5. 2020.
 25. Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода, Вршац, 7. март 2020.
 26. Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода, Шабац, 1. март 2020.    
 27. Симпозијум „Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“, Београд, 6. април 2019.
 28. Како се заштитити од елемемтарних непогода, Шабац, 30. март 2019.           
 29. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Нови Пазар, 17. март 2019.        
 30. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Сјеница, 16. март 2019.        
 31. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Уб, 12. март 2019.    
 32. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Црквине, 10. март 2019.        
 33. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Тутин, 9. март 2019.    
 34. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Сремска Митровица, 7. март 2019.         
 35. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Ваљево, 5. март 2019.    
 36. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Лозница, 1. март 2019.    
 37. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Ваљево, 28. фебруар 2019. 
 38. Програм стручног усавршавања Обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Шабац, 26. фебруар 2019. 
 39. Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа, онлајн, децембар 2018-март 2019.         
 40. Обука за водитеље (ТОТ): Програм стручног усавршавања - обуке наставника у области развијања предузетничких компетенција код наставника и ученика и стварању услова за реализацију предузетништва у основним школама, Београд, 2. фебруар 2019.
 41. Како до интерактивног софтвера у настави, онлајн, Лозница, 9. јануар 2019. од 10. децембра 2018. до 9. јануара 2019.    
 42. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 26. новембар 2018. од 29. октобра до 26. новембра 2018.             
 43. Обука наставника у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник”, Шабац, 20. и 21. октобар 2018. године 
 44. Обука наставника у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник”, Клупци, 26. и 27. август 2018. године   
 45. Обука наставника у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник”, Клупци, 24. и 25. август 2018. године   
 46. Обука наставника у пројекту „Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник”, Лозница, 22. и 23. август 2018. године     
 47. Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа, Лозница, 28. и 29. јун 2018. године       
 48. Програм е-обуке наставника за укључивање финансијског описмењавања у систем образовања и васпитања Републике Србије – основна школа, Шабац, 26. јун 2018. године       
 49. Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Љубовија, 12. и 13. мај 2018. године   
 50. Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Липнички Шор, 28. и 29. април 2018. године     
 51. Програма обуке наставника за реализацију наставе оријентисане ка исходима учења, Лозница, 21. и 22. април 2018. године   
 52. Како до интерактивног софтвера у настави и Веб портали за припрему и реализацију наставе, онлајн, Дојевиће, од фебруара до маја 2018. године      
 53. Електронско учење и поучавање у савременој настави, Дојевиће, 17. фебруар 2018. годин е
 54. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Шабац, 11. децембар 2017. од 13. новембра до 11. децембра 2017.        
 55. Како до интерактивног софтвера у настави - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Шабац, 11. децембар 2017. од 13. новембра до 11. децембра 2017.              
 56. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. октобар 2017. од 25. септембра до 23. октобра 2017.               
 57. Како до интерактивног софтвера у настави - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. октобар 2017. од 25. септембра до 23. октобра 2017.  
 58. Програм обуке стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа, 22, 23, 29. и 30. август 2017. Гимназија "Вук Караџић", Лозница
 59. Програм обуке стручног усавршавања за достизање основног нивоа дигиталних компетенција за наставнике основних и средњих школа, 17, 18, 24. и 25. август 2017. Основна школа "Доситеј Обрадовић", Клупци     
 60. Трибина Информационо-комуникационе технологије у настави (тема: Електронско учење и поучавање у савременој настави), 12. јун 2017. Основна школа „Душан јерковић“, Рума
 61. Како до интерактивног софтвера у настави - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 29. мај 2017. од 1. маја до 29. маја 2016.            
 62. Трибина Информационо-комуникационе технологије у настави (тема: Електронско учење и поучавање у савременој настави), 1. април 2017. Народно позориште, Лесковац
 63. Обукa учитеља за смањење ризика од катастрофа - Ваљево, Ваљево, 25. март 2017.
 64. Трибина Информационо-комуникационе технологије у настави (тема: Електронско учење и поучавање у савременој настави), 23. март 2017. Народно позориште, Шабац     
 65. Обукa учитеља за смањење ризика од катастрофа,Шабац, 16. март 2017.     
 66. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Неготин, 4. март 2017. од 30. јануара до 27. фебруара 2017.     
 67. Међународнa конференцијa и сајам Нове технологије у образовању, штанд Савеза учитеља Републике Србије. Излагање: Системи за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва, Београд (Белеxпоцентар), 11. фебруар 2017.
 68. Како до интерактивног софтвера у настави - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 28. новембар 2016. од 31. октобра до 28. новембра 2016.
 69. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 28. новембар 2016. од 31. октобра до 28. новембра 2016.             
 70. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Клупци, 31. октобар 2016. од 3. октобра до 31. октобра 2016.
 71. Обука наставника за примену система за управљање учењем и поучавањем у настави, Клупци, 11. октобар 2016
 72. Како до интерактивног софтвера у настави - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 4. октобар 2016. од 5. септембра до 4. октобра 2016.   
 73. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Рума, 3. октобар 2016. од 5. септембра до 3. октобра 2016.      
 74. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 27. јун 2016. од 30. маја до 27. јуна 2016.
 75. XXX Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије, Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и поучавањем "Моја домовина део света", Београд, 19. јун 2016.   
 76. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 30. мај 2016. од 2. до 30. маја 2016.     Аутор,
 77. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. мај 2016. од 25. априла до 23. маја 2016.
 78. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 11. април 2016. од 14. марта до 11. априла 2016.             
 79. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Рума, 28. март 2016. од 29. фебруара до 28. марта 2016.     
 80. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 24. фебруар 2016. од 25. јануара до 22. фебруара 2016.  
 81. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Нова Варош, 29. јануар 2016. од 28. децембра до 25. јануара 2016.
 82. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лaзница, 13. јануар 2016. од 14. децембра до 11. јануара 2016.
 83. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 23. децембар 2015. од 23. новембра до 23. децембра 2015.
 84. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Качарево, 25. новембар 2015. од 26. октобра до 23. новембра 2015.
 85. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Лозница, 30. октобар 2015. од 28. септембра до 26. октобра 2015.
 86. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 21. мај 2015. од 20. априла до 18. маја 2015.
 87. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 26. март 2015. од 23. фебруара до 23. марта 2015.        
 88. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 31. јануар 2015. од 29. децембра до 26. јануара 2015.    
 89. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 27. децембар 2014. од 24. новембра до 22. децембра 2014. године
 90. Примена ИКТ у настави: Техничка школа, Ужице, Ужице 13. и 14. децембар 2014.
 91. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Јован Цвијић" - друга група, Лозница, Шабац, 6. и 7. децембар 2014.
 92. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Јован Цвијић" - прва група, Лозница, Шабац, 22. и 23. новембар 2014.
 93. Примена ИКТ у настави: Средња пољопривредна школа, Шабац, Шабац, 15. и 16. новембар 2014.
 94. Примена ИКТ у настави: ОШ "Доситеј Обрадовић", Клупци, Шабац, 1. и 2. новембар 2014.
 95. Веб портали за припрему и реализацију наставе - Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 8. новембар 2014. од 29. септембра до 27. октобра 2014. године          
 96. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Стари град", Ужице, Ужице 18. и 19. октобар 2014.
 97. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Жика Поповић“, Владимирци, Шабац, 11. и 12. октобар 2014.
 98. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Стеван Филиповић“, Радаљ, Шабац, 4. и 5. октобар 2014.
 99. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Вук Караџић“, Неготин, Ниш, 22. и 23. август 2014.
 100. Примена ИКТ у настави: Основна школа "Десанка Максимовић“, Ниш, 20. и 21. август 2014.
 101. Веб портали за припрему и реализацију наставе/Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије, онлајн, Београд, 1. јул 2014. од 2. јуна до 30. јуна 2014.
 102. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Бранко Радичевић", онлајн, Инђија, 14. јун 2014. д 12. маја до 9. јуна 2014.
 103. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I", (Мала школа)
 104. Горњи Милановац, 10. и 11. мај 2014.
 105. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Стеван Дукић", онлајн, Београд, 8. мај 2014. од 31. марта до 28. априла 2014.
 106. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Иво Андрић", Прањани, 26. и 27. април 2014.
 107. Како до интерактивног софтвера у настави - "Браћа Секулић", Златибор, 18. и 19. април 2014.
 108. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Краљ Александар I", Горњи Милановац, 12. и 13. април 2014.
 109. XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Чачак, 29. 03. 2014.
 110. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“, онлајн, од 24. 02. до 24.03. 2014.
 111. Како до интерактивног софтвера у настави, Регионални центар за стручно усавршавање запослених у образовању, Чачак, 15. и 16. 03. 2014.
 112. XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Лесковац, 01. 03. 2014.
 113. XXX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Зрењанин, 23. 02. 2014.  
 114. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“ онлајн, од 02. 12. до 30.12 2013.
 115. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ онлајн, од 02. 12. до 30.12. 2013.
 116. „Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих“ - Основна школа „Нада Матић“, Ужице, 15. 12. 2013.     
 117. „Примена општих стандарда постигнућа за основно образовање одраслих“ - Основна школа „Вук Караџић“, Шабац, 14. 12. 2013.
 118. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“ онлајн, од 04. 11. до 02.12 2013.
 119. Онлајн семинар „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ онлајн, од 04. 11. до 02.12 2013.
 120. Онлајн семинар „Како до интерактивног софтвера у настави“ онлајн, од 30. 09. до 28.10 2013.
 121. Завршни сусрет онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави", Београд, 24. јун 2013.
 122. Завршни сусрет онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави" и "Веб портали за припрему и реализацију наставе", Београд, 27. април 2013.           
 123. Завршни сусрет онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави" и "Веб портали за припрему и реализацију наставе", Београд, 23. март 2013.
 124. XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Ниш, 16. 03. 2013.              
 125. XXIX Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Пожаревац, 17. 02. 2013.
 126. Завршни сусрет онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави" и "Веб портали за припрему и реализацију наставе", Аранђеловац, 22. децембар 2012.
 127. Завршни сусрет онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави" и "Веб портали за припрему и реализацију наставе", Београд, 15.  децембар 2012.
 128. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Петар Враголић", Љубовија, 7. и 8. децембар 2012.
 129. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Дринка Павловић", Београд, 10. и 11. децембар 2011.
 130. Девет завршних сусрета онлајн семинара "Како до интерактивног софтвера у настави", Београд и Лозница - од 5. новембра 2011. до 7. јула 2012.
 131. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Лаза К. Лазаревић", Шабац, 14. и 15. октобар 2011.
 132. XXV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,  Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Систем за управљање учењем и индивидуални образовни план у настави српског језика, Београд, 4. и 5. јун 2011.
 133. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Шабац, 19. март 2011.
 134. Трибина „Образовање за све“, Кампања „Сви у школу, будућност за све“ (Савез учитеља Републике Србије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете - пројекат „Пружање унапређених услуга на локалном нивоу” - ДИЛС), Мали Зворник, 17. март 2011.
 135. Како до интерактивног софтвера у настави - Основна школа "Бранко Радичевић", Мали Зворник, 3-4. март 2011.
 136. Како до интерактивног софтвера у настави – Средња школа Мали Зворник , 24-25. фебруар 2011.
 137. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Лесковац, 19. фебруар 2011.
 138. XXVII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Водитељ радионице: Како до интерактивног софтвера у настави, Београд, 6. фебруар 2011.
 139. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Анта Богићевић", Лозница, 4. и 5. децембар 2010.    
 140. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа "Доситеј Обрадовић", Клупци, 23. и 24. октобар 2010.
 141. Како до интерактивног софтвера у настави – Основна школа "Свети Сава", Липнички Шор, 16. и 17. октобар 2010.
 142. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Кадињача", Лозница, 24. и 25. јун 2010.
 143. XXIV Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Интерактивни софтвер у настави математике, Београд, 5. и 6. јун 2010.
 144. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Свети Сава“, Липнички Шор, 16. и 17. јун 2010.
 145. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Петар Враголић", Љубовија, 8. и 9. мај 2010.
 146. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Доситеј Обрадовић", Клупци, 17. и 18. април 2010.
 147. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Лаза К. Лазаревић", Шабац, 29. и 30. март 2010.
 148. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Стеван Филиповић", Радаљ, 12. и 13. фебруар 2010.
 149. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Прва основна школа, Ваљево, 12. и 13. децембар 2009.
 150. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Андра Савчић", Ваљево, 5. и 6. децембар 2009.
 151. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Андра Савчић", Ваљево, 28. и 29. новембар 2009.
 152. XXIII Сабор учитеља Србије, Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Београда,   Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Образовни рачунарски софтвер „Мачвански округ”, Београд, 3. и 4. октобар 2009.
 153. IV Смотра стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе, Савез учитеља Републике Србије, Друштво учитеља Београда, Министарство просвете Србије, Основна школа „Лаза Костић”, Излагање на тему:  Мултимедијални уџбеник у настави предмета од играчке до рачунара, Нови Београд, 13. јун 2009.
 154. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Вук Караџић", Лозница , 16-17. мај 2009.
 155. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Средња школа Мали Зворник, Мали Зворник, 3-4. април 2009.
 156. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Шабац, 21. март 2009.
 157. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Београд, 15. март 2009.     
 158. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Јагодина, 14. март 2009.
 159. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Београд, 28. фебруар - 1. март 2009.
 160. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Параћин, 7. фебруар, 2009.
 161. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Крагујевац, 31. јануар - 01. фебруар, 2009.
 162. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Смедеревска Паланка, 24. јануар, 2009.
 163. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Нови Сад, 16. јануар, 2009.
 164. XXV Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацију наставе, Пожаревац, 15. јануар, 2009.
 165. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Надежда Петровић", Нови Београд , 27-28. децембар 2008.
 166. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Надежда Петровић", Нови Београд , 13-14. децембар 2008.
 167. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Моша Пијаде", Иваново, 6-7. децембар 2008.
 168. Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа "Бранко Радичевић", Мали Зворник, 15-16. новембар 2008.
 169. XXII Сабор учитеља Србије, УДРУЖЕНИ УЧИТЕЉИ У ПРАКСИ, Савез учитеља Републике Србије и Друштво учитеља Новог Сада,   Презентовање примера добре праксе на републичком скупу: Шта чини природу, тим: Душан Станковић, Анђелко Тешмановић, Александра Станковић, Нови Сад, 7. – 8. јун 2008.
 170. XXII Сабор учитеља Србије, III СМОТРА СТВАРАЛАШТВА УЧЕНИКА И УЧИТЕЉА У ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ,  Презентовање стваралаштва на републичкој смотри: Веб портали за припрему и реализацију наставе, представљање акредитованог програма стручног усавршавања запослених у настави, школска 2008/2009. година, Нови Сад, 7. – 8. јун 2008.
 171. XXI Сабор учитеља Србије, Савез учитеља Србије, Водитељ тросатне радионице: Креирање Веб порталa за припрему и реализацију наставе, Ивањица, 2. јун, 2007.
 172. XXIII Зимски сусрети учитеља Србије, Савез учитеља Републике Србије, Предавање на тему: Моделовање Веб порталa за реализацију наставе, Лозница, јануар, 2007.          
 173. XXII специјализовани републички семинар за наставнике рачунарства и информатике у основним и средњим школама, Министарство просвете и спорта Републике Србије и Архимедес, Предавање на тему: Веб портали у припреми и реализацији наставе, (у сарадњи са проф. др Данимиром Мандићем), Београд, јануар, 2006.
Scroll to Top