Веб портали за припрему и реализацију наставе/Како до интерактивног софтвера у настави – Савез учитеља Републике Србије

У Савезу учитеља Републике Србије у Београду, 1. јула 2014. године, реализовао сам завршни сусрет онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ и „Како до интерактивног софтвера у анстави“. Семинар је одржан у периоду од 1. јуна до 30. јуна 2014. године.

Scroll to Top