Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница

У Основној школи „Aнта Богићевић“ у Лозници, 26. новмбра 2018. године, реализоваo сам завршни сусрет онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“. Семинар је одржан у периоду од 29. октобра до 26. новембра 2018. године.

Scroll to Top