Веб портали за припрему и реализацију наставе – Основна школа „Анта Богићевић“, Лозница

У Основној школи „Анта Богићевић“ у Лозници, 30. маja 2016. године, реализоваo сам завршни сусрет онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“. Семинар је одржан у периоду од 2. до 2016. до 30. маја 2016. године.

Scroll to Top