Пројекат „Унапређивање система дигитализације у образовању“

Од 16. до 18. септембра 2022. године присуствовао сам обуци за менторе у пројекту „Унапређивање система дигитализације у образовању“. Пројекат реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања из Београда у сарадњи са Уницефом. У овом пројекту имам улогу дигиталног ментора и координатора.

Објављен оригинални научни рад у часопису Педагошка стварност

У часопису Педагошка стварност 5.  септембра 2022. године објављен је мој оригинални научни рад „Утицај примене система за управљање учењем на постигнућа ученика у настави природе и друштва“. Рад може да се прочита на ОВОМ линку.

Четири одобрена програма стручног усавршавања

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрила је четири програма стручног усавршавања у којима се појављујем као аутор и реализатор: Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект (каталошки број програма: 768, више на ОВОМ линку), Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа (каталошки број програма: 513, више на ОВОМ линку), Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција (каталошки број програма: 512, више на ОВОМ линку), Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја (каталошки број програма: 505, више на ОВОМ линку).

Scroll to Top