БИОГРАФИЈА

0
година рада
0
генерација ученика
0
година школовања
0
награда и признања

Школовање

5/5

Ро­ђен сам 25. августа 1971. го­ди­не у Лозници. Основну школу сам завршио у Доњој Борини, а Гимназију „Вук Караџић“ у Лозници. Педагошку академију „Душан Јерковић“ у Шапцу завршио сам 1992. године.

На Учитељски факултет у Београду уписао сам се 1994. године, где сам и дипломирао три године касније. На истом факултету  уписао сам специјалистичке студије, а специјалистички рад Веб портал – дидактички материјал за реализацију наставе света око нас у другом разреду основне школе одбранио сам 2006. године.

На Учитељском факултету у Београду 2008. године одбранио сам магистарски рад Интерактивни електронски извори информација у настави природе и друштва.

Докторску дисертацију Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва одбранио сам 15. новембра 2017. године на Учитељском факултету у Београду.

Професионални развој

5/5

Аутор сам и реализатор шест акредитованих програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручник сарадника (Како до интерактивног софтвера у настави, Веб портали за припрему и реализацију наставе, Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект, Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа, Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција и Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја).

Учествовао сам и излагао на пет научних скупова. Објавио сам  седам научних, двадесет стручних радова и три приказа у часописима Иновације у настави, Педагогија, Образовна технологија, Методичка пракса, Учитељ, Просветни преглед.

Аутор сам књиге Веб портали у иновативним моделима наставе, коаутор приручника за наставнике Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих.

Појављујем се као рецензент и уредник у две научне монографије. 

Члан сам редакције часописа Учитељ. Рецензирам радове у овом часопису.

Учествовао сам у реализацији више пројеката од националног значаја које су реализовали Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање образовања и васпитања, Савез учитеља Републике Србије, Центар за интерактивну педагогију, Центар за образовне политике и Фонд за отворено друштво, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Добитник сам прве, две друге и четири треће награде на конкурсима у организацији Министарства за телекомуникације и информационо друштво и Управе за Дигиталну агенду (Дигитални час). Моји радови налазе се у Бази знања Креативна школа (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мaјкрософт).

Учесник сам у реализацији Сабора учитеља Републике Србије, Зимских сусрета учитеља Републике Србије, Смотри стваралаштва ученика и учитеља у организацији Савеза учитеља Републике Србије. Дужи низ година дајем снажан допринос развоју ове организације.

Ангажован сам као координатор трибина од националног значаја и учесник на конференцијама од националног и међународног значаја.

На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао сам звање педагошког саветника.

Добитник сам Светосавске награде за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину.

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2015. године именован сам за члана Комисије за полагање испита за лиценцу.

Решењем министра просвете науке и технолошког развоја 2017. године изабран сам за саветника-спољног сарадника у области разредне наставе.

Добитник сам награде Најбољи едукатори Србије 2017.

Од 2020. године Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом ме је ангажовао као једног од 15 дигиталног ментора чији је задатак да наставницима у Србији пружају конкретну, перманентну и поуздану подршку у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења. Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија.

На основу одлуке Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања 2022. године уврштен сам на листу извршилаца за ангажовање на пословима за потребе Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Живим у Доњој Борини (Република Србија, општина Мали Зворник), где 29 година радим као учитељ у Основној школи „Браћа Рибар“.

Сарадња

5/5
  1. Члан редакције и рецензент у часопису Учитељ, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2015-2022.
  2. Солаковић, И. (2012): Системи за образовање на даљину на наставничким факултетима, Центар за образовну технологију, Бијељина. (уредник научне монографије)
  3. Солаковић, И. (2007): Мултимедијални уџбеник у функцији квалитетне наставе, Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“, Бијељина. (рецензија)
  4. Живановић, Ц. и Солаковић, И. (2006): Практикум из примијењене филозофије и општеметодологије, ИП “Младост”, Бијељина. (рецензија)
  5. Ристановић, С. и Илић, Ј. (2001): Наш крај – Подриње (Мачвански округ) за природу и друштво у III разреду основне школе, Рукопис.  (рецензија)
  6. Живановић, М. (1991): Воли ме данас, сутра ћу бити бољи", ИКП "Заслон", Шабац. (рецензија)
  1. Члан редакције часописа Учитељ, Савез учитеља Републике Србије, Београд, 2015-2022.
  2. Члан Комисије за полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји из провере оспособљености приправника за самостално остваривање образовно-васпитног рада, Министарство прoсвете, науке и технолошког развоја, Београд, 2015-2022.
  3. Пројекат „Израда стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника“, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд, 2008-2010. Улога: Члан Стручне комисије за израду стандарда знања, вештина и вредносних ставова (компетенција) за професију наставника.
Scroll to Top