НАГРАДЕ

0
Светосавска награда
0
Најбољи едукатори Србије
0
Дигитални час
0
признања и захвалница

Преглед награда

5/5

У среду, 13. децембра 2017. године, у Клубу посланика у Београду, Удружење за подстицање предузетништва “Живојин Мишић” ми је доделило признање најбољег едукатора Србије 2017. године.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Срђан Вербић ми је 27. јануара 2015. године уручио Светосавску награду за допринос квалитетном образовању и васпитању за 2014. годину. За награду ме је предложило Друштво учитеља из Лознице. Образложење можете прочитати у тексту који следи.

На основу јавног позива за доделу Светосавске награде за 2014. годину за допринос квалитетном образовању и васпитању у Републици Србији објављеном на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Друштво учитеља Лознице донело је одлуку да Вам предложи да Светосавску награду у категорији „Запослени у предшколским установама, основним и средњим школама, школама са домом ученика и високошколским установама“ доделите учитељу Душану Станковићу.

Образложење предлога

  1. Изузетно залагање и значајна постигнућа у раду са децом, ученицима, односно студентима

Нарочито залагање учитеља Душана у раду са децом односи се на унапређивање квалитета образовно-васпитног рада. Својим ученицима обезбеђује услове у којима учење постаје задовољство и игра. У складу са тим активно примењује информационо-комуникационе технологије у настави, а посебан акценат ставља на осмишљавање, израду и примену интерактивних образовних софтвера и система за учење на даљину. Квалитет рада потврђује добрим резултатима које његови ученици постижу на такмичењима из српског језика, математике, физичког васпитања. Његово залагање и значајна постигнућа у раду са децом потврдили су и просветни саветници. На основу натпросечног степена остварености образовно-васпитних циљева у односу на почетно стање и услове рада и квалитетног рада у иницирању, учествовању и подизању педагошке праксе, 3. фебруара 2012. године стекао је звање педагошког саветника.

  1. Учествовање у развијању и јавном представљању примера добре праксе

Дужи низ година учитељ Душан учествује у развијању и јавном представљању примера добре праксе. Наводимо следеће примере:
У Бази знања Креативна школа (Завод за унапређивање образовања и васпитања и Мaјкрософт) налазе се два његова рада.
У Зборницима радова Дигитални час и Дигитални час 2 (Министарство за телекомуникације и информационо друштво/Управа за Дигиталну агенду) налазе се два његова рада која су освојила прву и трећу награду.
Своје примере добре праксе представљао је на пет Сабора учитеља Републике Србије.
Његов пример добре праксе био је запажен и похваљен на IV Смотри стваралаштва ученика и учитеља у изборним предметима разредне наставе.
Примере добре праксе представљао је и на пет Зимских сусрета учитеља Републике Србије.
Учитељ Душан је аутор и реализатор два програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника. Реализује и семинаре Савеза учитеља Републике Србије.

  1. Успешна примена савремених достигнућа, метода и технологија у образовно-васпитном, односно образовно-научном раду

Учитељ Душан свакодневно примењује савремена достигнућа, методе и технологије у образовно-васпитном раду.  Највећи број часова његови ученици проводе у дигиталној учионици, опремљеној довољним бројем рачунара и приступом интернету. Интерактивне образовне рачунарске софтвере креира самостално, у складу са наставним планом и програмом и примењује их у настави различитих предмета. Из великог броја софтвера које је креирао и применио у настави, издвајамо четири најзначајнија која су представљена као примери добре праксе на више стручних скупова.
Поред интерактивних образовних софтвера учитељ Душан веома успешно осмишљава и креира системе за управљање учењем који му омогућавају организовање мешаног учења и учења на даљину. Нарочито је поносан на свој „Систем за управљање учењем у настави природе и друштва“ намењен не само његовим ученицима, већ и ученицима широм Мачванског округа. На овом систему за управљање учењем ученици млађег школског узраста се на савремен начин упознају са својим ширим завичајем. Овај рад освојио је прво место у групи природних наука  на конкурсу „Дигитални час“.

  1. Допринос унапређивању квалитета рада установе у настави и ваннаставним активностима, односно прописаним областима стандарда квалитета

У својој школи учитељ Душан је руководилац Стручног актива за развој школског програма и Стручног већа разредне наставе. Члан је тима за Школски развојни план. На Наставничким и Стручним већима активан је у презентовању примера добре праксе и актуелности из области образовања и васпитања. У настави и учењу труди се да примењује одговарајућа дидактичко-методичка решења, ученике учи различитим техникама учења, прилагођава рад образовно-васпитним потребама ученика, труди се да ученици стичу знања на часу, ефикасно управља процесом учења, користи различите поступке вредновања, ствара и негује подстицајну атмосферу на часу. Резултат оваквог рада представљају иновације које је применио у својој школи и образовно-васпитном раду са ученицима. Резултате ових истраживања објављује као научне радове у домаћим категоризованим часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

  1. Допринос развоју методике наставе појединих наставних предмета

Учитељ Душан нарочити допринос даје развоју методике наставе природе и друштва. Интересовање за ову област одвело га је и на докторске студије (методика наставе природе и друштва) на Учитељски факултет у Београд, где је положио све испите (средња оцена 9,77) и тренутно се налази у фази пријаве докторске дисертације. Дужи низ година у настави природе и друштва осмишљава, креира и примењује сопствене интерактивне образовне софтвере и системе за управљање учењем. У оваквом интерактивном мултимедијалном окружењу, подржаном потпуном индивидуализацијом и сталном повратном информацијом, учење наставних садржаја за његове ученике постаје право задовољство. Посебан допринос развоју методике овог предмета огледа се у научним радовима који су проистекли из његове свакодневне праксе и истраживања која реализује са својим ученицима, ученицима из локалне средине и колегама широм Републике Србије. О значају примене информационо-комуникационих технологија у настави природе и друштва говори и у својим стручним радовима.

  1. Развијање позитивне атмосфере у установи и допринос њеном угледу у домаћим и међународним оквирима

Учитељ Душан у школи негује добре међуљудске односе, уважава све запослене, а за новопридошле ученике и колеге има доста разумевања и пажње. 
Подржава и промовише постигнућа ученика и колега и доприноси обезеђивању пријатног и стимулативног школског амбијента. Труди се да са запосленима сарађује на свим нивоима. Нарочито настоји да своју школу промовише у домаћим и међународним оквирима. Име школе у којој ради појављује се у свим његовим стручним и научним радовима, агендама стручних и научних скупова. Углед своје школе успешно промовише као учесник у пројектима од националног значаја, координатор трибина, учесник на конференцијама од националног и међународног значаја. Веома добру сарадњу остварује са стручним удружењима на локалном, националном и међународном нивоу.

  1. Број и квалитет стручних и научних радова објављених у часописима

Учитељ Душан је учествовао и излагао на 5 научних скупова. Објавио је  6 научних, 19 стручних радова и 3 приказа. Од тога 5 научних, 15 стручних радова и 3 приказа је објавио у категоризованим научним часописима са листе Министарства просвете, науке и технолошког развоја (Иновације у настави, Образовна технологија, Методичка пракса), 1 научни и 2 стручна рада у зборницима са научних скупова, 4 стручна рада у часописима Учитељ и Просветни преглед. Аутор је научне монографије „Веб портали у иновативним моделима наставе“ и коаутор приручника за наставнике „Општи стандарди постигнућа за основно образовање одраслих – Дигитална писменост“. Појављује се као рецензент и уредник у две научне монографије.

У Лозници, 16. децембра 2014.
Славиша Павловић, председник
Друштва учитеља Лозница

На конкурс је пријављено 255 радова, од којих је 163 испунило услове конкурса, а 51 рад одабран за награду у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, друштвених наука, уметности и спорта, и у области природних наука. На овом конкурсу добио сам другу награду за рад "ИКТ у функцији ефикасне реализације наставе музичке културе" (област друштвених наука, уметности и спорта).

На конкурс је пријављено 375 радова, од којих је 51 рад одабран за награду, и то: 17 радова у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, 17 радова у области друштвених наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука. На овом конкурсу добио сам другу награду за рад „Мешовито учење у настави природе и друштва“ (област природних наука).

На конкурс је пријављено 158 радова, од којих је 51 рад одабран за награду. Награђено је 17 радова у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, 17 радова у области друштвених наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука. На овом конкурсу добио сам трећу награду за рад "Рационализација наставе математике у онлајн окружењу" (бласт математика, рачунарство, информатика и техничко образовање).

Поводом конкурса пријављено је 267 радова, од којих је 51 рад одабран за награду, и то: 17 радова у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, 17 радова у области друштвених наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука. На овом конкурсу добио сам трећу награду за рад " Веб граматика " (област друштвених наука, уметности и спорта).

На конкурс је пријављено 383 рада, од којих је 51 рад одабран за награду и то: 17 радова у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања, 17 радова у области друштвених наука, уметности и спорта, и 17 радова у области природних наука. На овом конкурсу добио сам трећу награду за рад за рад „Настава природе и друштва у вођеном систему електронског учења“ (област природних наука).

Након конкурса за наставнике „Дигитални час“, Управа за дигиталну агенду је расписала наградни конкурс за наставнике „Дигитални час 2“ са истим циљем да мотивише наставнике основних школа на већу примену информационих и комуникационих технологија у настави. Најбољих 48 радова je награђено, а три рада су освојила специјалну награду. Сви радови који су испунили услове налазе се у Електронском зборнику радова „Дигитални час 2“ на сајту Дигиталне школе. Свечана додела диплома, које је победницима уручила државна секретарка за Дигиталну агенду Јасна Матић, одржана је 20. априла 2012. године у Клубу посланика У Београду. На овом конкурсу добио сам трећу награду за рад „Образовни софтвер у настави почетног читања и писања“ (област друштвених наука и спорта).

На Конкурс "Дигитални час" су пристигла 332 рада, од којих је 51 награђен, док је 290 радова ушло у састав Електронског зборника Дигиталног часа. Сви радови подељени су у три групе, према наставном предмету на који се односе (група за рачунарство, информатику и техничко образовање, група за друштвене науке и спорт и група за природне науке). Комисија сачињена од истакнутих наставника основних школа Републике Србије и Математичке гимназије у Београду, одабрала је по 16 најбољих радова из сваке групе предмета, од којих је за носиоца прве награде изабран један рад, друге награде три рада, треће награде дванаест радова.  На овом конкурсу добио сам прву награду за рад „Систем за управљање учењем у настави природе и друштва“ (област природних наука).

Преглед признања

5/5

На конкурсу Креативна школа 2006/2007. учествовао сам као коаутор са професором ликовне културе Анђелком Тешмановићем и професором српског језика и књижевности Александром Станковић. Заједнички рад „Вуков рад на реформи језика и правописа“ је ушао у базу знања Креативних школа Србије.

На конкурсу Креативна школа 2010/2011. учествовао сам као коаутор са професором географије Снежаном Спасеновић и професором српског језика и књижевности Александром Станковић. Заједнички рад „Просветитељство: Доситеј Обрадовић – просветитељске идеје, залагање за увођење народног језика у књижевност“ је ушао у базу знања Креативних школа Србије.

На Конкурс су пристигла 233 рада, од којих је 229 радова ушло у састав Електронског зборника „Дигитални час 2012/2013.“ Сви радови подељени су у три групе, према наставном предмету на који се односе. Из групе предмета природних наука пријављено је 56 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави свих 56 радова. На овом конкурсу добио сам похвалу за рад „Информационо-комуникационе технологије у настави природе и друштва – Природне одлике Мачванског округа“.

На Конкурс су пристигла 233 рада, од којих је 229 радова ушло у састав Електронског зборника „Дигитални час 2012/2013.“ Сви радови подељени су у три групе, према наставном предмету на који се односе. У групи за друштвене науке и спорт приложено је 87 радова, од којих је предложено да се у Зборнику објави  86 радова. На овом конкурсу добио сам похвалу за рад „Информационо-комуникационе технологије у настави српског језика – Песма за мамине очи“ (област друштвене науке и спорт).

Scroll to Top