Учитељски факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Педагошким факултетом у Марибору (Словенија) и Вишом педагошком школом у Новом Сончу (Пољска), организовао је 14. новембра 2014. међународни научни скуп на Учитељском факултету у Београду са темом „Имплементација иновација у образовању и васпитању – изазови и дилеме“. На овом скупу излагао сам на тему „Ставови и мишљења учитеља о улози рачунарских тестова знања софтверског пакета Мудл у унапређивању наставе природе и друштва“.

Scroll to Top