У уторак и среду 20. и 21. марта 2018. године, учествовао сам у дводневној обуци водитеља за обуке наставника основне школе I циклуса за остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења. Обука је реализована у Београду у организацији Завода за унапређивање образовања и васпитања и Учитељског факултета из Београда.

Scroll to Top