У суботу 17. октобра 2015. године присуствовао сам семинару „Ефикасним учењем до бољих резултата“ (Каталошки број: 363, Компетенције 2, Приоритет 8, 8 бодова). Семинар је реализован у Основној школи „Браћа Рибар“ у Доњој Борини.

Scroll to Top