У Београду је 6. априла 2019. године одржан симпозијум „Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала“. Симпозијум је похађало више од 500 учитеља, предметних наставника, стручних сарадника и директора основних школа. Поред значајних и квалитетних излагања у пленарном делу, учесницима су приказани електронски уџбеници издавачких кућа Бигз, Вулкан знање, Едука, Клет, Креативни центар, Нови Логос и Фреска. У Основној школи „Дринка Павловић“ био сам модератор за наставне предмете Географија и Биологија.

Scroll to Top