Током октобра 2020. године, као саветник-спољни сарадник и педагошки саветник, био сам ангажован на супервизији 27 часова разредне наставе. Сви часови биће емитовани на Радио-телевизији Србије.

Scroll to Top