Супервизија часова за РТС

Током октобра 2021. године, као саветник-спољни сарадник и педагошки саветник, био сам ангажован на супервизији пет часова разредне наставе (четири часа природе и друштва и један час музичке културе). Сви часови биће емитовани на Радио-телевизији Србије.

Scroll to Top