У понедељак,  6. јуна 2022. године реализоваo сам завршни сусрет онлајн семинара „Веб портали за припрему и реализацију наставе“ и „Како до интерактивног софтвара у настави“. Семинари су одржани у периоду од 9. маја до 6. јуна 2022. године. У обуци су учествовале групе наставника из Средње школе Барајево.

Scroll to Top