Четири одобрена програма стручног усавршавања

Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрила је четири програма стручног усавршавања у којима се појављујем као аутор и реализатор: Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект (каталошки број програма: 768, више на ОВОМ линку), Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа (каталошки број програма: 513, више на ОВОМ линку), Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција (каталошки број програма: 512, више на ОВОМ линку), Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја (каталошки број програма: 505, више на ОВОМ линку).

Свечана додела докторских диплома у Ректорату Универзитета у Београду

У среду 22. јуна 2022. године у свечаној сали Ректората Универзитета у Београду присуствовао сам свечаној додели докторских диплома. Том приликом додељена ми је докторска дипома за докторски рад који сам одбранио на Учитељском факултету Универзитета у Београду (Улога система за управљање учењем и поучавањем у настави природе и друштва, новембар 2017.).

Пратња тестова на завршном испиту

Другог дана завршног испита, као саветник-спољни сарадник, био сам ангажован у пратњи теста из математике на релацији Лозница-Ваљево. Овај посао рализовао сам у сарадњи са просветним саветником Ђоком Петровићем.

Scroll to Top