Стручна комисија Завода за унапређивање образовања и васпитања одобрила је четири програма стручног усавршавања у којима се појављујем као аутор и реализатор: Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект (каталошки број програма: 768, више на ОВОМ линку), Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа (каталошки број програма: 513, више на ОВОМ линку), Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција (каталошки број програма: 512, више на ОВОМ линку), Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја (каталошки број програма: 505, више на ОВОМ линку).

Scroll to Top