Научни скуп са темом „Ка квалитетном базичном образовању и васпитању – стандарди и ефекти“, одржан је 11. 10. 2013. године на Учитељском факултету у Београду. Члан На овом скупу излагао сам на тему „Систем за управљање учењем у настави природе и друштва“. На скупу су излагана саопштења аутора са учитељских и филозофских факултета и одговарајућих института и школа из Љубљане, Ријеке, Загреба, Бања Луке, Сарајева, Бијељине, Никшића, Сомбора, Београда, Ужица, Ниша, Врања, Доње Борине… Саопштења су се односила на стратегије унапређења квалитета наставе и знања у различитим предметним областима и на различитим узрастима (предшколски и млађи основношколски) и посебно на рецепцију и ефекте увођења стандарда постигнућа као средства унапређења квалитета базичног образовања.

 

Scroll to Top