Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода

У суботу, 18. јануара 2020. године, похађао сам обуку за реализаторе обуке Пројектна настава у функцији образовања и васпитања ученика основних школа за смањење ризика од природних непогода. Обука је одобрена од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и има статус програма од јавног интереса. 

Scroll to Top